THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN DK HARVEST

 

Chương trình Khách hàng thân thiết của DK Harvest (DK Harvest Member) chỉ được áp dụng cho tất cả các khách lẻ và có phát sinh đơn hàng từ các kênh bán hàng chính thức của DK Harvest (từ đây gọi là kênh bán DK Harvest) được liệt kê dưới đây: 

 • Website: dkharvest.com
 • Facebook: DK Harvest – Hạt Dinh Dưỡng
 • Zalo: DK Harvest Official

Các khách lẻ không phát sinh đơn từ 03 kênh nêu trên chúng tôi xin phép không áp dụng chương trình DK Harvest Member.

 • THỜI GIAN BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH: 01/05/2023
 • HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: Đăng ký thông qua các kênh Facebook, Zalo chính thức của DK Harvest. Khách hàng cần cung cấp các thông tin như: Họ và tên, số điện thoại. 

Lưu ý: Đây là hình thức đăng ký cho khách hàng mới. Khách hàng cũ đã có thông tin (Họ và tên, Số điện thoại) sẽ tự động được tham gia chương trình

 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
 • Với mỗi 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng) mua hàng tại các kênh bán DK Harvest, khách hàng sẽ tích lũy được một (01) điểm (không tính phần tiền lẻ không làm tròn đủ 10.000 đồng đối với mỗi lần thanh toán). Mỗi 100 điểm tích lũy được đổi thành một (01) Phiếu Voucher trị giá 30,000 VNĐ (ba mươi ngàn đồng) có tác dụng để giảm thanh toán cho lần mua hàng tiếp theo và không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Việc tích lũy điểm sẽ đươc áp dụng kể cả trong trường hợp mua hàng bằng Phiếu Voucher, tuy nhiên việc tích lũy điểm sẽ không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác hoặc các sản phẩm có đơn giá đã được chiết khấu.

DK Harvest có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc:

 • Từ chối cho khách hàng tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của DK Harvest (DK Harvest Member) vì những lí do chính đáng.
 • Thu lại hoặc hủy bỏ tư cách tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của DK Harvest DK Harvest Member) của khách hàng vì những lý do chính đáng.
 • Thay đổi, cập nhật nội dung Chương trình hoặc các Điều Kiện và Điều Khoản trong Chương trình mà không cần phải thông báo với Khách Hàng Thành Viên.
 • Chấm dứt Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào nhưng phải gửi thông báo cho Khách Hàng Thành Viên (sau đây gọi tắt là “Thông báo”) trước ít nhất mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định sẽ chấm dứt chương Trình.
 • DK Harvest không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ các kênh chính thống hoặc Hotline: 09.2115.2115 (CSKH).